Bestyrelsen

Struer basketball´ s bestyrelse består af:

Formand: John Jørgensen.

Næstformand: Odin Jørgensen.

Kasserer: Annika Kristensen.

Revisor: Allan Fønssbach.

Revisor: Lolita Mafayo.

Suppleant:  Chantal Nahimana Jørgensen.